DISCLAIMER

 

De organisatie van Dordt ARt  stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze beurs en een bezoek brengt aan onze websites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Afbeeldingen

Hoewel de geleverde informatie in principe correct is, kunnen er fouten of onjuistheden voorkomen. In geen enkel geval zal Dordt ARt aansprakelijk zijn tegenover wie dan ook voor specifieke, indirecte of gevolgschade met betrekking tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door ernstige nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

 

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Dordt Art of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dordt Art.

 

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

 

Cookies

Deze site maakt geen gebruik van cookies.

 

Andere sites

Deze site bevat links naar externe sites. Dordt Art is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

 

PRIVACYBESCHERMING

Dordt Art neemt privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een manier die eerlijk is en uw vertrouwen waard.

 

Wij zijn altijd transparant tegenover u over de informatie die wij beheren, wat we ermee doen en met wie u contact moet opnemen als u er vragen over heeft.

 

U kunt de website gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke gegevens we standaard bijhouden wanneer u zich inschrijft voor een van onze services of contact met ons opneemt via een formulier.

 

Nieuwsbrief: naam en emailadres

Na documentatie-aanvraag worden uw n.a.w. gegevens niet bewaard.

 

Dordt Art is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens. Met eventuele derden, zoals de provider voor de nieuwsbrieven, hebben wij overeenkomsten met betrekking tot het opslaan van uw gegevens.

 

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Wij communiceren met u over nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

 

Bewaartermijn

Wij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

 

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij dit door wetgeving noodzakelijk is.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot Dordt Art, info@dordtart.nl.

 

DordtART 2019

 

Zaterdag 6 & 7 april 2019

 

Openingstijden:

11.00 tot 17.00 uur.

LOKATIE

 

Expositiehallen

Hobby en Fendt Caravans

Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht

DordtART

Stroet 63

1744 GK Sint Maarten

T 0625078166

E info@dordtart.nl

 

 

Copyright  ©  Art-Point